Política de sistema de gestió

S’ha implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat segons norma ISO 9001: 2015, el qual es compromet a mantenir i millorar actuant amb les següents directrius:

  1. El compliment de la legislació en el desenvolupament de les seves activitats, així com d’altres requisits subscrits amb els clients.
  2. Selecció de personal, proveïdors i subcontractistes en funció dels criteris establerts en el sistema de gestió, legals i de cada client.
  3. Compromís de satisfacció al client.
  4. El manteniment dels canals de comunicació necessaris amb els clients per a la detecció de les seves necessitats actuals i futures, a fi d’assegurar la seva satisfacció pel que fa a l’acompliment dels seus requisits i expectatives.
  5. El compliment dels requisits i la millora contínua de el Sistema de Gestió, mitjançant la implantació de sistemes de mesurament i seguiment dels serveis prestats als nostres clients així com dels objectius de sistema.
  6. Detecció i avaluació periòdica de riscos i oportunitats, especialment els relacionats amb les parts interessades.
  7. La formació i sensibilització de tots els implicats en el nostre procés, per tal de millorar el mateix i fomentar la gestió participativa en el Sistema de Gestió.
  8. Compromís d’Informació a parts interessades.
  9. La Direcció es compromet a fer provisió dels recursos necessaris per assolir els objectius de el Sistema de Gestió, la seva eficàcia, la seva eficiència i la millora contínua.