Immobiliària

Des de Construtoni Ponce oferim serveis de Compra-Venda i lloguers d’immobles. Som col·legiats en Agents de la Propietat Immobiliària (API) i Perits Judicials. Dins d’aquest departament oferim el següent:

Intermediació en la compra-venda

Acompanyem al nostre client des de l’inici del procés fins a l’últim moment. Taxem l’immoble, el publiquem en diferents portals immobiliaris, portem visites i gestionem tot el tema administratiu fins el moment de la signatura d’escriptures. Al comptar amb un departament d’arquitectura també tramitem cèdules d’habitabilitat i certificats energètics per a poder publicar l’immoble i posteriorment vendre’l.
 En el cas de que la part compradora necessiti finançament també el podem ajudar! Els nostres clients no s’han de preocupar de res!

Contractes de lloguer

També ens podem ocupar de llogar el seu immoble, realitzem la intermediació entre arrendador/arrendatari, intentant en tot moment buscar un bon perfil, ens ocupem de redactar el contracte d’arrendament i registrar-lo en la cambra de la propietat. En el cas de que l’habitatge no disposi de cèdula d’habilitat i/o certificat energètic també ens podem ocupar de tramitar-los!

Si ja disposa de llogater també existeix la possibilitat de que ens ocupem només de realitzar el contracte.

Administració de finques

Oferim la possibilitat d’administrar els seu immoble arrendat per a què l’arrendador no s’hagi de preocupar de res. Gestionem els canvis de titularitat dels subministraments, al disposar l’oferir també una de servei de reparacions, si hi hagués qualsevol problema no hauríem de subcontractar a cap empresa externa ja que ens encarregaríem nosaltres de fer les reparacions que calguin. Al finalitzar l’arrendament, aniríem a comprovar que tot estigui en perfectes condicions, comprovaríem que el subministres estiguin al corrent de pagament, tornaríem a gestionar el canvi de titularitat a nom del propietari i reclamaríem la fiança dipositada a la Cambra de la Propietat.

Peritatges judicials

Realitzem informes judicials i defensa del mateix davant d’un jutge.

No dubti en consultar-nos sense cap tipus de compromís!

Immobles en venda