Arquitectura

En Construtoni Ponce comptem amb un equip compost per arquitecte i aparellador, experts que dissenyaran un projecte d’arquitectura per a dur a bon port la teva reforma. Busquem la millor qualitat en tots els nostres projectes per aconseguir la millor qualitat de vida per als nostres clients, amb totes les garanties que necessiten per viure tranquils.

Arquitectura a Mataró

L’arquitecte i aparellador és una de les figures indispensables a l’hora d’emprendre una reforma del nostre habitatge. La seva funció principal és la de redactar el projecte de rehabilitació, per tant té la responsabilitat de realitzar la inspecció prèvia per detectar i tenir en compte totes les característiques i eventualitats que puguin sorgir en l’obra. També actua com a director d’obres un cop començada la reforma.

L’arquitecte o aparellador també s’encarrega de dur a terme alguns dels tràmits més comuns a l’hora d’emprendre una reforma de la nostra llar, com la tramitació de la cèdula d’habitabilitat, la gestió del canvi d’ús de l’habitatge i l’emissió dels certificats energètics corresponents. En Construtoni Ponce comptem amb un departament d’arquitectura que s’encarrega de totes aquestes gestions.

Tramitació de la cèdula d'habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que l’habitatge pot ser habitat ja que compleix els nivells de salubritat, solidesa i higiene establerts per la llei. Per obtenir-la s’han de superar una sèrie de requisits, com ara que hi hagi un mínim de superfície útil habitable o que es compleixi amb l’equipament indispensable (vàter, aigua calenta, cuina …).

La cèdula d’habitabilitat és una acreditació necessària a l’hora de llogar o comprar un habitatge, així com per donar d’alta els subministraments. Són els arquitectes o aparelladors els que emeten aquesta certificació després d’una inspecció per part seva. Aquest document té una validesa de 15 anys.

Canvi d'ús de l'habitatge

Un local comercial pot convertir-se en habitatge en realitzar els tràmits de canvi d’ús de l’habitatge. Sigui per tramitar un canvi d’ús o per legalitzar la situació d’un habitatge, es necessita l’acreditació d’un arquitecte o aparellador. Recomanem que tot el procés el dirigeixi un aparellador especialitzat com el nostre equip en Construtoni Ponce, ja que es tracta d’un procés llarg i tècnic:

  • Comprovar que el canvi d’ús estigui permès segons la normativa urbanística municipal

  • Realitzar l’estudi de viabilitat del canvi d’ús – complir la Llei d’habitabilitat 141/2012 i la Llei d’Accessibilitat DB SUA 9

  • Obtenir la llicència de canvi d’ús obra major i execució de les obres

  • Tràmits finals: noves escriptures, cèdula d’habitabilitat i comunicar la variació del valor cadastral.

Emissió de Certificats energètics

El certificat energètic és un document que informa de l’eficiència energètica de l’immoble. És una acreditació emesa per un arquitecte tècnic o aparellador, necessària per vendre o llogar el teu immoble.

Aquest informe aporta una valoració de l’eficiència energètica de l’habitatge amb una lletra, de la “A” a la “G”. Per definir-lo, es tenen en compte factors com l’orientació de l’immoble, la situació, la il·luminació, els sistemes de climatització… així com els materials de tancament exterior, fusteries i tipus de finestres. En el document també es defineix el consum d’energia mitjà de l’habitatge (kW h / m2 x any).